Tips

Här kommer löpande att delges olika tips för att projektet och beställningen skall bli korrekt.
Några generella tankar man skall tänka på är att det skall finnas god framförhållning.

  • Om T.ex en köks leverantör har 8 veckors leveranstid, från måttsatt ritning, på kök så bör vi innan beställning säkra upp med Elektriker, VVS, kakel/klinker etc

  • I god tid innan projektet startar gör vi en besiktning för att sätta en plan

  • Ett s.k stomschema upprättas så att samtliga yrkeskategorier, samt kund, vet vad som skall göras när.

 

Hoppas vi hörs