Nedan några referenser från kunder!

Lagenhet i Sollentuna!

Ganska omfattande renovering av lägenhet till 50-tal!

"Alla delmoment har genomförts med hög kvalitet och i enlighet med de materialval som gjorts.
 I mitt fall handlade det i stor utsträckning om att återställa köket till sin ursprungliga 50-tals standard och det blev väldigt bra.

Även de av underentreprenörer utförda el- och VVS- och måleri-insatserna har utförts på ett genomgående högkvalitativt sätt. Jag uppfattar Edsvikens Byggnadsvård som ett alltigenom professionellt och kvalitetsdrivert företag. Anders besitter helt klart en gedigen yrkesskicklighet och har gjort sitt yttersta att tillgodose mina önskemål vad beträffar materialval och utförande. Planering av arbetet liksom återrapportering beträffande tider och kostnader har varit punktliga och kompletta.
Alla detaljfrågor som inte varit helt klarlagda vid projektstart har lösts på ett transparant och smidigt sätt under arbetets gång.
Här har Anders visat sig både lyhörd och förekommande. inte minst har jag uppskattat det sätt på vilket jag har delgivits förslag på utformningar och val at material/komponenter under arbetets gång.
Jag ger betyget 5 baserat på ovanstående svar."

- Anders (2020-04)

Villa i Sollentuna!

Renovering och Byggledning

Bygga altandäck ovan poolpumpar, Renoverat fönster i egen verkstad, Byggt altan med trappor & glasräcken, ca 75 kvm.
Byggledare - Dränerat fastighetens ena sida, bytt inkommande vatten, bytt utgående avlopp samt avlopp från pool, putsat fasad.

"Anders är väldigt noggrann, bekräftar hela tiden uppdragen och för dagbok. Han har ett bra kontaktnät. "

– Henrik  (2019-12-16)

 

Radhus i Sollentuna!

Byggledare - Snickarhjälp

Vi fick hjälp med att Rikta upp en altan i trä. Bygga ett cykelförråd i lösvirke. Byta stående reglar till befintlig balkong. Reglat upp badrums handfat.

"Anders utförde uppgifterna effektivt och med god kvalitet. Han var föredömligt tydlig med vad han planerade att göra och tydlig med sin dokumentation. Edsvikens Byggnadsvård (Anders) är pålitliga och har goda och balanserade idéer när man planerar hur uppgifter skall lösas. "

– Lars  (2019-08-09)

 

Radhus i Täby Kyrkby!

Renovering

Bytt samtliga fönster samt altandörr Rivit bärande vägg & monterat limträbalk Bytt samtliga innerdörrar Monterat nya trägolv Bytt panel utvändigt på fasaden, lockläkt Byggt altan Byggt Friggebod i lösvirke
Byggledare – målat om samt tapetserat invändigt Bytt samt installerat nytt kök, golv, väggar, el, belysning Renoverat tvättstuga

"Anders har utfört de jobben på vårt hus. Vi har anlitat honom i flera omgångar och han har alltid levererat enligt budget och enligt tidsplan till vår belåtenhet."

– Henrik H(2017-11-05)

Kök i Täby